LTC0418 - Digitehnoloogiaga rikastatud eksperimendid kooli loodusainetes

Sihtgrupp

põhikooli ja gümnaasiumi füüsika õpetajad, teadus- ja huviringide juhendajad

Eesmärk

saada ülevaade tänapäevaste mõõtmis- ja katseseadmete kasutamisest, saada juhendid, kuidas eksperimendi etapid (probleemi püstitus, teooria, eksperiment, analüüs ja kokkuvõte) on võimalik siduda terviklikuks digitaalseks tööleheks.


Sisu

Ülevaade digitaalsetest lahendustest õppetöö rikastamiseks loodusainetes. Pasco seadmed, paralleelid Vernieri seadmete ja vastavate tarkvaralahendustega. Näiteid, milliseid täiendavaid võimalusi eksperimenteerimiseks uued lahendused loovad. Programmi Sparkvue tutvustus. Vähemalt kahe konkreetse eksperimendi läbi tegemine vormistatud töölehtede abil Sparkvue programmi ja Pasco sensoreid kasutads. Lihtsa töölehe koostamine Sparkvue programmiga. Üks näide eksperimendi läbiviimisest Vernieri seadmetega.

Eeldused

Huvi digitaalsete seadmete kasutamise suhtes. Kursusel osaleja võib eelnevalt oma arvutisse alla laadida Sparkvue programmi prooviversiooni lehelt Pasco.com. Nii on võimalus töölehte paralleelselt kaasa teha. NB! Tahvelarvutitele on vastav programm vabavarana alla laetav.

Õpiväljundid

teab tänapäevaste digitaalsete mõõtmis-ja katseseadmete kasutusvõimalustest; vormistab praktilisi töid digitaalsete töölehtedena. Teab, milliseid võimalusi pakub programm Sparkvue (toetab Pasco sensoreid) huvitavate töölehtede loomiseks. Loob ise lihtsamaid töölehti ise; teab Vernieri sensorite ja vastavate tarkvaralahenduste kohta ning programmist Sparkvue.

Õpikeskkond

Veebikeskond zoom. Osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu. Arvutil vajalik kaamera ja mikrofon.

Koolitaja kompetentsus

Neeme Lumi (PhD) on töötanud 24 aastat füüsika õpetajana. Tallinna Ülikoolis füüsika hariduse lektor. Osaliselt füüsika õpetajana tänagi andes tunde Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Omab pikka kogemust erinevate projektide juhtimisest, näiteks Kohila Gümnaasiumi direktorina koordineeris ta loodusainete labori rajamist, kaasates kõik piirkonna koolid.

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Neeme Lumi