LTC0055 - Töövõime versus puhkus ja taastumine

Sihtgrupp

spordiga alustavad ja sportivad inimesed, treenerid, füsioterapeudid, perearstid ja -õed, lapsevanemad jt

Eesmärk

baasteadmised mitmekülgseks ettevalmistuseks oma treeninghooaja planeerimiseks ning võistlustel osalemiseks; tõsta teadlikkust spordialaga tegelemiseks ning õppida teadmisi rakendama praktikas.

Sisu

Mis toimub kehas stressi puhul? Millal stress on hea ja millal muutub halvaks? Milleks inimene on võimeline ja kuidas kaasaeg sellega ei arvesta? Millist rolli omab puhkus stressi juhtimisel? Milles seisneb puhkus?

Eeldused

Õpiväljundid

teab tervisespordiga tegelemiseks vajaminevaid algtõdesid, oskab hinnata riske ja ohte harrastusalaga tegelemisel.

Õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 100-kohalises loenguruumis

Koolitaja kompetentsus

omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust spordivalkonna teadurina.

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Kristjan Port