DTC0149 - Sissejuhatus õpianalüütikasse

Sihtgrupp

Koosloome programmis osaleja

Eesmärk

omandada esmased teadmised ja oskused õpianalüütika lahenduse disainiks.

Sisu

Õpianalüütika mõiste, erinevad näited, tehnoloogilised lahendused.

Eeldused

töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses

Õpiväljundid

Teab, mis on õpianalüütika ja mis on selle lisandväärtus haridustehnoloogilise lahenduse loomisel. Loob õpianalüütika kontseptuaalse lahenduse.

Õpikeskkond

Tallinna Ülikooli auditoorium

Koolitaja kompetentsus

kõrgharidus haridustehnoloogia valdkonnas

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Koolitaja

Kairit Tammets