FKC0289 - Fotograafia algtase

Sihtgrupp

fotograafiast huvitatud inimesed, kes soovivad õppida tundma fotoaparaadi kasutamist, pildistamist ja fototöötlust esmasel tasemel.

Eesmärk

Õppida ära tundma visuaalselt meeldivat kompositsiooni ja leidma balanssi teksti ja illustratsiooni vahel.

Sisu

Staatilise pildi nägemine ja jäädvustamine. Üks kaader ütleb rohkem, kui tuhat sõna. Kompositsiooni, valguse ja optikaga praktiseerimine.
Nii looduslik- kui ka tehiskeskkond läbi fotoobjektiivi. Pildistamise loomise võtted piiratud eelarve ja käepäraste vahenditega.

Eeldused

Hhvi fotograafia vastu, eelteadmised ega -oskused ei ole vajalikud

Õpiväljundid

On teadlik fotograafilise väljenduse mitmekesistest võimalustest; on omandanud praktilised oskused fotoseeriate pildistamisel ja fotode digitöötluses, esmased teadmised foto kompositsioonist, valgusest ja optikast,fotokaamera kasutamisest, algteadmised fototöötlusest ja kasutatavatest vabavaralistest programmidest (Adobe Photoshop, Lightroom ja Da Vinci Resolve); rakendab õpitut igapäevaelus.

Koolitaja kompetentsus

Erialase kõrgharidusega valdkonna spetsialist.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja