HKC0116 - Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Sihtgrupp

Väikeettevõtjad, kes tegelevad turundusega sotsiaalmeedias

Eesmärk

omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Sisu

Sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) reklaami põhialused; piltide ja reklaamide tehnilised nõuded; tava- ja mobiilivaate erinevused; kujutiste kvaliteedi säilitamine; reklaamide/kujutiste silmapaistvust ja loetavust mõjutavad tegurid; kompositsiooni, värviteooria, värvipsühholoogia ja tüpograafia põhialused ning rakendamine reklaami disainis; veebigraafika põhialused; intellektuaalomand ja autoriõigused; pildipankade kasutamine; reklaami kujundamine ning peamised töövõtted tasuta tarkvara või veebitarkvara programmides (GIMP, Canva); staatiliste ja animeeritud sotsiaalmeedia reklaamide loomine.

Eeldused

Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
loob sobiva tarkvara abil reklaamlahendusi, lähtudes kehtivatest tehnilistest nõuetest ja autorikaitseseadusest; tunneb silmapaistvust ning loetavust mõjutavaid tegureid ning rakendab kompositsiooni, värviteooria ja tüpograafia põhimõtteid sotsiaalmeedia reklaami kujundamisel; tunneb veebigraafika põhialuseid ja peamisi töövõtteid.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos graafilise kujunduse programmidega Affinity Design, Affinity Photo) ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat, reklaami või turunduse alane töökogemus.

Maht

40 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Laura Hein