DTC0123 - Digivahendite kasutamine täiskasvanute koolitamisel

Sihtgrupp

täiskasvanute koolitajad ettevõttes või asutuses, andragoogid, sisekoolitajad ja / või soov alustada täiskasvanute koolitamisega

Eesmärk

täiendada oskusi ja teadmisi digitaalsete õpikeskkondade kasutamiseks täiskasvanute koolitamisel; osata kasutada digitaalseid võimalusi täiskasvanute õppe mitmekesistamiseks ja tõhusamaks õppimiseks.

Sisu

Ülevaade õpikeskkondade võimalustest õppe mitmekesistamiseks. QR-koodi võimalused. Esitluste tegemise võimalused (Quizizz). Ristsõnad Plakatite disain (Canva). Arvutipõhised testid (Kahoot, Plickers). Küsitlused ja ajurünnak (AswerGarden, Mentimeter) jt.

Eeldused

täiskasvanute koolitajana, andragoogina, sisekoolitajana töötamine ja /või kokkupuude täiskasvanute koolitamisega

Õpiväljundid

tunneb mitmeid digitaalseid õpikeskkondi ja oskab neid rakendada; kasutab koolituste planeerimisel ja läbiviimisel sobivaid digitaalseid õpikeskkondi ja võimalusi.

Õpikeskkond

kontaktõpe Tallinna Ülikooli linnakus, Narva mnt 29, Tallinn

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets