LTC0191 - Kuidas märgata rühihäireid ja aidata neid korrigeerida

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad, instruktorid, erinevate sporidalade treenerid, lasteaia õpetajad, liikumisõpetajad.

Eesmärk

tõsta teadlikkust rühi olemusest, õppida tundma põhilisi rühihäireid ja täiendada oma oskustepagasit testide ja harjutustega rühihäirete korrigeerimisel; osata õpetaja/treenerina märgata rühiga seotud probleeme varakult ning suunata nii lapsi kui lapsevanemaid nendega tegelema.

Sisu

Rüht on otseses seoses meie igapäevaelu üldse kvaliteediga. Oskuskil rühihäirete märkamine ja korrigeerimine aitab ennetada suuremaid vaegusi tulevikus.
Seminar pakub osalejatele teoreetilisi teadmisi rühi valdkonnas- rühti toetavad lihased ja riskifaktorid, mis võivad soodustada rühihäirete teket.
Seminaril läbitakse praktilise tegevusena põhilised testid ja harjutused rühihäirete korrigeerimiseks.

Eeldused

Oodatud osalema kõik teemast huvitatud inimestaga töötavad spetsialistid.

Õpiväljundid

Teab põhilisi riskifaktoreid, mis võivad viia rühihäirete tekkeni;
oskab testide abil ära tunda põhilisemad rühivead ning teab soovitusi ja harjutusvara nende korrigeerimiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajaliku esitlustehnika olemasolu. Vajalik praktilise harjutusvara läbiviimise võimalikkus.

Koolitaja kompetentsus

omab haridust füsioteraapia erialal ning omandanud magistrikraadi. Ta on täiendanud end lisaks erialastele koolitustel.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751; katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Signe Valgemäe