LTC0062 - Treeningmeetodi valimine vastavalt individuaalsetele vajadustele

Sihtgrupp

omavalitsuste tervisemeeskondade liikmed

Eesmärk

täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest, tõsta teadlikkust spordialaga tegelemisest ja saada teada spordiala metoodikast.

Sisu

Heaolu ja tervishoid läbi treeningu; trenn vs aktiivsus; vastupidavus ja jõutreening; treening ja koormused; eesmärgid ja areng läbi erinevate treeningstiilide; erinevad treeningstiilid ja trendid

Eeldused

Õpiväljundid

teab tervisespordiga tegelemiseks vajaminevaid algtõdesid, on teadlik oma treeningplaani koostamise sisust ja vajalikkusest, oskab hinnata riske ja ohte harrastusalaga tegelemisel.

Õpikeskkond

30 kohaline auditoorium mis toetab rühmatöö läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust kehakultuuri valdkonnas, täiendavalt omab treeneri kvalifikatsiooni.

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, e-post: katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Koolitaja

Silja Siller