LTC0163 - Harrastussportlase õlaprobleemid ja -vaevused

Sihtgrupp

spordiga alustavad ja sportivad inimesed, treenerid, füsioterapeudid, perearstid ja -õed, lapsevanemad jt

Eesmärk

täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest.

Sisu

Õlaliigeste ravi, mis tuleneb ülekoormatusest ja vigastustest.

Eeldused

Osaleja on huvitatud tervisespordist.

Õpiväljundid

teab tervisespordiga tegelemiseks vajaminevaid algtõdesid.

Õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 100-kohalises loenguruumis.

Koolitaja kompetentsus

Dr. Madis Rahu on üks Eestis enimtunnustatud ortopeede ning artroskoopia– ja sporditraumatoloogia spetsialiste. Dr. Rahu on Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Seltsi juhatuse esimees ja selle asutajaliige.
Kirsti Pedak on alates 2015. aastast Tallinna Ülikooli Loodus- ja Tervisteaduste Instituudi lektor. Alates 2001. aastast on ta SA Tallinna Lastehaigla füsioterapeut.

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Ortopeed dr Madis Rahu ja füsioterapeut Kirsti Pedak