HTC0033 - Hiina ärikultuur ja läbirääkimiste strateegiad

Sihtgrupp

ettevõtjad ja avaliku sektori organisatsiooni töötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub Hiina partneritega suhtlemine või on see plaanis lähemas tulevikus

Eesmärk

saada ülevaate Hiina ärikultuuri ja läbirääkimiste strateegiaid kujundavatest faktoritest ja praktilisi soovitusi, kuidas Hiina ja Eesti kultuurilistest erinevustest tingitud probleeme teadvustada ja ületada.

Sisu

Sotsiokultuurilised mõjud Hiina läbirääkimiste stiilile: tänapäeva Hiina ühiskonnaelu, poliitika ja kultuuri aspektid, mis kujundavad hiinlaste ärikultuuri ja läbirääkimiste strateegiaid. Hiina maailmavaated ärikultuuri kontekstis: taoism, konfutsianism ja Sunzi strategeemid ning nende rakendamine ärikorralduses. Guanxi (suhtlusvõrgustikud) ja mianzi (”näo” kontseptsioon): aspektid, mis kujundavad Hiina ärikultuuri väärtustesüsteemi ja inimeste käitumist

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

oskab ette näha probleeme, mis võivad tekkida Hiina partneritega suhtlemisel ja leiab partnerlussuhteid raskendavatele olukordadele erinevaid lahendusi.

Õpikeskkond

Koolitusruum vastab kõigile tänapäeva nõuetele. Ruumis on lauad ja mugavad toolid.

Koolitaja kompetentsus

Jekaterina Koort, PhD
Tallinna Ülikooli Konfutsiuse instituudi direktor, Humanitaarteaduste instituudi Hiina uuringute lektor, Euroopa Hiina uuringute assotsiatsiooni liige

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Jekaterina Koort, PhD