DTC0182 - Teadusandmete säilitamine ja taaskasutamine

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides (nt teadus- ja arendusasutustes) töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadusandmete haldamiseks majanduse, tööstuse, tervishoiu, põllumajanduse, kultuuri, hariduse jm valdkondades.

Eesmärk

arendada teadmisi ja oskusi teadusandmete kasutamisest, haldamisest ja taaskasutamisest

Sisu

Teadusandmete tõhus haldamine, sealhulgas andmete kogumine, kirjeldamine, salvestamine, varundamine, arhiveerimine, taastamine ja taaskasutamine viisil, mis soodustab avatust, kättesaadavust ja taaskasutatavust. Erinevad andmesäilituse strateegiad, et tagada andmete säilimine ja kättesaadavus ning erinevad tööriistad, meetodid ja platvormid teadusandmete haldamiseks. Teadusandmete kasutamise ja taaskasutamise parimad tavad (nt uuringute kordamine, andmete ühildamine ja metanalüüs).

Eeldused

kuulumine sihtgruppi

Õpiväljundid

Tunneb teadusandmete kasutamise ja taaskasutamise häid praktikaid. Rakendab erinevaid tööriistu, meetodeid ja platvorme teadusandmete haldamiseks.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kädi Riismaa, Tiiu Tarkpea