LTC0511 - Kuidas saada sisemiselt tugevaks: positiivsus tänulikkuse kaudu

Sihtgrupp

õpetajad, treenerid, keskastmejuhid ja väikeettevõtete tegevjuhid, juhatuse liikmed, kellel on oma meeskond ja soovivad arendada oma juhioskusi, mitmete erialade spetsialistid, ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ja positiivse psühholoogia vastu huvi tundvad inimesed jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest vaimse tervise valdkonnas.

Eesmärk

saada ülevaade positiivse psühholoogia mõjust inimese psühholoogilisele ja füüsilisele heaolule, sisemise tasakaalu saavutamisele.

Sisu

Tänulikkus suhetes lähedastega: arusaamatuste ja konfliktide põhjused. Tänulikkus iseenda suhtes: rahulolematus ja negatiivsed hinnangud. Tänulikkus ja eluraskused: stressile vastupanuvõime ja sisemise tasakaal.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teab tänapäeva psühholoogia teoreetilistest alustest ja praktilistest võtetest, probleemidest ülesaamise metoodikast.

Õpikeskkond

Veebikeskkond zoom

Koolitaja kompetentsus

Aleksander Pulver (PhD psühholoogias) on töötanud 40 aastat Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia, organisatsioonipsühholoogia ja psühhomeetria valdkondi teoreetilisel ja praktilisel tasemel. Lugenud erialaseid kursusi BA, MA ja PhD tasemel. Viinud läbi üle 30 aasta täiendkoolituskursi (sh suhtlemistreeninguid, psühhoteraapilisi gruppe) stressiga toimetuleku, mitteverbaalse suhtlemise, isiksusepsühholoogia, emotsionaalsete suhete ja emotsioonide regulatsiooni alal (mahuga 4 kuni 60 tundi).
Ruth Shimmo on lõpetanud Tartu Ülikooli keemia erialal ja saanud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta on olnud järeldoktorantuuris Helsingi ja Berni ülikoolis. Viimased 10 aastat on ta tööalaseks väljakutseks olnud akadeemiliste üksuste juhtimine ja erialade lõimimine. Juhtimisalased väljakutsed on toonud kaasa huvi psühholoogiliste seaduspärasuste vastu.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aleksander Pulver, Ruth Shimmo