TSC0028 - Funktsionaalse seisundi hindamise testide kasutamise võimalused õpilastele ja noorsportlastele

Sihtgrupp

erinevate spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad.

Eesmärk

saada ülevaade ja täiendada oma oskuste pagasit funktsionaalse sooritusvõime hindamise ja saadud tulemuste tõlgendamisest laste/noorte kehaliste tegevuste või treeningute planeerimisel.

Sisu

Funktsionaalsed testid aitavad leida häireid tugi – liikumisparaadis. Hinnata stabiilsuse, mobiilsuse, liikuvuse ja paindlikkuse häireid erinevates lihasahelates ning võimaldavad ennetada vigastusi. Hinnata hetke valmisolekut koormusteks ja planeerida harjutusprogramme. Praktiline tegevus testide kasutamisest ja tulemuste tõlgendamistest.

Eeldused

Õpiväljundid

teab teoreetiliselt liigutuse funktsionaalse analüüsi põhimõtetest ning alustest; oskab kasutada ja rakendada praktilises töös enamkasutatavaid funktsionaalseid teste.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Kirsti Pedak