HKC0126 - Sotsiaalmeedia turundus ja reklaamide kujundamine

Sihtgrupp

Ettevõtjad, kes tegelevad turundusega sotsiaalmeedias ja on huvitatud ise reklaamlahenduste loomisest

Eesmärk

omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks ja sotsiaalmeedia turundamiseks vajalikud teoreetilised ja praktilised oskused.

Sisu

Sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) reklaami ja turunduse põhialused. Sotsiaalmeedia turunduse töövõtted (eesmärgid, taktikad, analüütika). Reklaamide tehnilised nõuded sotsiaalmeedias. Veebigraafika ja graafilise disaini põhialused. Intellektuaalomand ja autoriõigused. Reklaami kujundamine ja peamised töövõtted tasuta tarkvara või veebitarkvara programmides (nt Canva, GIMP, Giphy).

Eeldused

Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu tunneb sotsiaalmeedia turundusstrateegiaid ja oskab neid oma ettevõtte kontekstis rakendada; loob sobiva tarkvara abil reklaamlahendusi, lähtudes kehtivatest tehnilistest nõuetest ja autorikaitseseadusest; tunneb graafilise disaini põhialuseid ja veebigraafika peamisi töövõtteid.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos graafilise kujunduse programmidega Affinity Design, Affinity Photo) ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT-alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, reklaami ja turunduse alane töökogemus.

Maht

40 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja