FKC0286 - Kaamera ees esinemine ja suhtlus meediaga

Sihtgrupp

täiskasvanud, kellel on vaja treenida ladusat ja pingevaba eneseväljendust

Eesmärk

Treenida kaamera ees esinemise abil oma miimikat ja kehakeelt; arendada ladusat eneseväljendusoskust ja kindlustunnet esinemisteks pingeolukordades; õppida, kuidas ootamatutes olukordades väljenduda ja oma seisukohti paremini ette valmistada; kuidas nii ootamatuteks kui ka planeeritud esinemisteks ette valmistada; kujundada oskused meediasuhtluseks, sh praktiline treening; omandada oskused kommunikatsiooniks erinevates olukordades, sh kriisikommunikatsiooniks.

Sisu

Kvaliteetse sõnumi ja meediasuhtluse põhialused. Teksti, intervjuu ja saates esinemise ettevalmistamine. Intervjuuvormid. Avaliku esinemise stiilid ja ettevalmistus. Kaamerate ees esinemine, hirmu ületamine ja usalduse saavutamine. Stuudiotreening ja analüüs. Mitme kaameraga laussalvestuse režiimi eripära. Kriisikommunikatsiooni põhitõed

Eeldused

varasem kogemus pole vajalik

Õpiväljundid

Teab oma tugevusi ja nõrkusi; oskab jälgida ja suunata oma esinemist; suudab avalikuks etteasteks paremini ette valmistuda, vajadusel ise intervjuusid ette valmistada ja läbi viia. Tunneb meediasuhtluse peamisi põhimõtteid, on omandanud intervjuu andmise praktilise kogemuse; teab, milline on tõhus suhtlus meediaga; tunneb ja kasutab avaliku esinemise põhitõdesid.

Õpikeskkond

BFMi telestuudio, kaamerad, stuudiovalgustus, režii- ja helipuldid. Õppetööks sobivad auditooriumid, eriotstarbelised ruumid.

Koolitaja kompetentsus

Koolitajad on valdkonna tunnustatud eksperdid ja koolitajad.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik

Koolitaja