LTC0386 - Kunstiteraapia: Digiprogrammide kasutamine töös eakatega

Sihtgrupp

Huvilisted, kes soovivad saada praktilist teadmist ja omakogemust digiprogrammidest, mida kasutada kunstiteraapias töös eakatega.

Eesmärk

õppida kasutama digiprogramme teraapilistel eesmärkidel eakate sihtgrupiga.

Sisu

Ülevaade digivahendite/programmide kasutamise kujunemist kunstiteraapias. Omakogemuse saamine kolme digiprogrammi (Bomomo Graphics, Pencil Madness, Tux Paint) kasutamisest eakate sihtrühmaga.

Eeldused

Huvi digiprogrammide kasutamise vastu kunstiteraapias ja või abistamistöös laiemalt.

Õpiväljundid

tunneb eakate kunstiteraapiasse sobituva kolme digiprogrammiga (Bomomo Graphics, Pencil Madness, Tux Paint) seotud tehnilisi vahendeid; analüüsib nende kasutamise võimalusi, piiranguid, esteetilisi ja eetilisi aspekte eakate sihtgrupist lähtudes; on saanud omakogemuse digiprogrammide kasutamisest kunstiteraapia raamistikus.

Õpikeskkond

20-kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit. Kursusel osalemine eeldab isikliku sülearvuti ja arvutihiire kasutamist.

Koolitaja kompetentsus

loovterapeut, kes kasutab digivahendeid kunstiteraapias

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja