TSC0034 - Korvpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

Sihtgrupp

Treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes soovivad taotleda korvpalli abitreeneri (EKR 3)kutsekvalifikatsiooni.

Eesmärk

kujundada eriala teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi korvpalli III taseme (abitreeneri) kutse omandamiseks; omandada korvpallurite kehalise ettevalmistuse ja individuaalse ründe- ja kaitsemängu tehnikaelemendid ja osata neid õpetada johtuvalt vanuseastmest; kujundada analüüsioskus käsitletud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kaudu; osata sooritada ja õpetada korvpalli tehnikaelemente, arendada kehalisi võimeid arvestades ealisi iseärasusi, planeerida treeningprotsessi.

Sisu

Kehalise võimekuse arendamine, korvpalli põhioskuste õpetamise metoodika, ründe- ja kaitsemängu tehnikaelementide õpetamine, treeningtunni töökava koostamine ja osaline läbiviimine etteantud teemal.

Eeldused

kogemus korvpallitreenerina

Õpiväljundid

teab eriala teoreetilisi baasteadmisi ja praktilisi oskusi korvpalli abitreeneri (III tase) eksami sooritamiseks; oskab sooritada ja õpetada korvpalli tehnikaelemente, arendada kehalisi võimeid arvestades ealisi iseärasusi, planeerida treeningprotsessi.

Õpikeskkond

spordisaal

Koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert ja õpetamiskogemus

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, kersti.sirel@tlu.ee

Koolitaja

Kersti Sirel