AYC0331 - Hääl kui visiitkaart

Sihtgrupp

häälega töötajad

Eesmärk

õppida tunnetama oma häält kui instrumenti; saada praktilisi näpunäiteid, kuidas oma häält paremini hoida ja kaitsta.

Sisu

Kandva kõnehääle alustingimused. Praktilised harjutused füüsilise pingevabaduse saavutamiseks, kõnehingamiseks, diktsiooniaparatuuri aktiveerimiseks. Resonaatorsüsteem. Häälehäired ja hääle hügieen.


Eeldused

Eesti keel vähemalt kesktasemel

Õpiväljundid

tunnetab oma häält kui instrumenti; omab ülevaadet kõneaparaadi töö iseärasustest.

Õpikeskkond

tellija ruumides

Koolitaja kompetentsus

koolitamise kogemusega oma valdkonna ekspert

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Toomas Lõhmuste, MA