LTC0544 - Psühholoogilised häired lastel ja noorukitel

Sihtgrupp

kunstiterapeudid, eripedagoogid, alushariduse õpetajad, sotsiaaltöötajad

Eesmärk

Omandada baasteadmised laste ja noorukite psühholoogiliste häirete sümptomaatikast ja psühhoterapeutilise ravi põhimõtetest, sh haiglaravi ja ravimite võimalikest kõrvalmõjudest.

Sisu

Laste ja noorukite psühholoogiliste häirete (ASH + kaasuvad häired, ATH + kaasuvad häired, depressioon ja ärevus, suitsidiaalsus, söömishäired, valikuline mutism, emotsiooni regulatsiooni raskused) olemus ja psühhoterapeutiline ravi, sh haiglaravi, psühhoteraapia vajadus, ravimid ja nende võimalikud kõrvalmõjud.

Eeldused

Magistrikraadi omamine kunstiteraapiates, eripedagoogikas, alushariduses, sotsiaaltöös

Õpiväljundid

Teab laste ja noorukite psühholoogiliste häirete sümptomaatikast; terapeutulise sekkumise põhimõtteid; haiglaravi olulisusest ja võimalusest ning medikamentoosse ravi kõrvalmõjudes.

Õpikeskkond

tagatud on õppimist toetav õpikeskkond

Koolitaja kompetentsus

laste ja noorukite psühhiaater, kliiniline psühholoog

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja