LTC0555 - Tänulikkus, suhted ja heaolu

Sihtgrupp

inimestega töötavad spetsialistid: nõustajad, haridustöötajad, tervishoiuspetsialistid, juhid jt; psühholoogia vastu huvi tundvad inimesed, kes on soovivad end täiendada vaimse tervise valdkonnas

Eesmärk

saada ülevaade tänulikkuse käsitlusest, keerukusest ja rakendamisest eri situatsioonides

Sisu

Tänulikkuse roll sotsiaalsetes suhetes, subjektiivses heaolus ja eri eluvaldkondades. Tänulikkus kui ressurss seotuse ja kuuluvustunde suurendamiseks. Tänulikkuse praktiseerimine negatiivsete elusündmustega toimetulemiseks. Tänulikkusega seotud vastuolud ja keerukus. Strateegiad tänulikkuse praktiseerimiseks

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

Mõistab tänulikkuse kontseptsiooni teoreetilisi ja praktilisi käsitusi; arutleb kriitiliselt tänulikkuse praktiseerimise asjakohasuse üle eri eluvaldkondades; märkab ja hindab tänulikkuse praktiseerimise võimalusi isiklikus kontekstis.

Koolitaja kompetentsus

Ruth Shimmo, PhD, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor. Aleksander Pulver, PhD, Tallinna Ülikooli psühholoogia ja käitumisteaduste suuna isiksusepsühholoogia dotsent. Eliis Härma, MA, Tallinna Ülikooli psühholoogia ja käitumisteaduste suuna nooremteadur

Maht

45 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aleksander Pulver, Ruth Shimmo, Eliis Härma

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
15.03.2024 - 10.05.2024 Tänulikkus, suhted ja heaolu Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25