LTC0556 - Sportlaste vaimne vastupidavus

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Vaimne vastupidavus – millise võime või oskusega on tegu? Vaimse vastupidavuse seosed keskkonnaga. Vaimse vastupidavuse arendamise viisid ja praktikad


Eeldused

teemast huvitatud

Õpiväljundid

Teab vaimse vastupidavuse olemust, tegureid ja oskab luua toetavat keskkonda treeningutel. Teab ja oskab toetada vaimset vastupidavust treenitaval sportlasel.

Õpikeskkond

30-kohaline õppeklass, mis toetab rühmatööde läbiviimist. Veebiloengutes osalemiseks osalejal vajalik arvuti kaamera, mikrofoni ja internetiühendusega.

Koolitaja kompetentsus

Psühholoogia magistrikraad lisaerialaga sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale, praktiline kogemus treeningute juhendamisest ja vaatlusel.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Snežana Stoljarova