HKC0128 - Veebilehe loomise algõpetus

Sihtgrupp

Ettevõtjad, kes vajavad oma tegevuses lihtsat kodu- või kampaanialehekülge.

Eesmärk

omandada ettevõtte vajadustest lähtuva veebilehe loomiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Sisu

Veebilehe loomise põhialused veebiplatvormi kasutamisel. Veebilehe struktuuri kavandamine. Veebidisaini parimad praktikad. Veebigraafika põhialused. Veebilehtede tehnilised nõuded.

Eeldused

Arvuti kasutamise põhioskused. Ei ole varem kokku puutunud veebilehe loomisega.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu loob etteantud veebiplatvormi (nt Wix, Google Sites, Voog) abil veebilehe, lähtudes kehtivatest tehnilistest nõuetest ja parimatest veebidisaini praktikatest; tunneb silmapaistvust ja loetavust mõjutavaid tegureid, kvaliteetse veebidisaini põhitõdesid; tunneb valitud veebiplatvormi kasutuspõhimõtteid ja peamisi töövõtteid; oskab ettevõtte vajadustest lähtuvalt kavandada veebilehe struktuuri.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass) ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT-alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

40 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee,

Koolitaja