LTC0422 - Iga samm loeb – liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara

Sihtgrupp

lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks, kasutades erinevaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid nii õues kui ka sisetingimustes

Sisu

Eri vahendite loov ja mänguline kasutamine liikumistunnis; kehatunnetus; liigutuse loomine koos lastega; keha ja meele tasakaal; tantsuelementide tutvustus;
mängu peidetud tantsud; tunni ülesehitus ja muusika kasutamine.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

Tunneb metoodilist harjutusvara, mänge ja loovülesandeid, millega rikastada liikumistegevust; lõimib eri ainevaldkondi liikumistegevuse teemadega.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline, praktiliseks tegevust toetav.

Koolitaja kompetentsus

Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala ning koostöö lastega on kestnud juba ligi 15 aastat. Kärt õpetab liikumiskunsti, balleti ja akrobaatikat Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Kalli-kalli Lasteaias. Lisaks juhendab ta balletitunde ja kaasaegsetantsu tunde Püha Johannese Koolis ning lasteballetti Stuudios Tasapisitasakaal. Ta on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides. Koolitaja on ennast täiendanud kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Koostööna Zuga ühendatud tantsijatega on lavastatud mitmeid tantsuetendusi noorele publikule. Jarmo Karing on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala, lisaks Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse eriala magistratuuri. Jarmo on tegelenud laste ja noortega üle 10 aasta, olles Haapsalu tantsustuudio T-stuudio looja ja õpetaja ning Risti Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. Jarmo on osalenud erinevates tantsuprojektides.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing