LTC0478 - Liikuv klassiruum: ainetunde rikastavad liikumistegevused

Sihtgrupp

klassiõpetajad, lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumishuviringide juhendajad

Eesmärk

saada ülevaade, et toetada laste ja noorte liikumistundide läbiviimist ja mitmekesistada ainetunde.

Sisu

Mängulised ja loovad liikumispausid. Tähelepanu koondavad ja meeskonnatööd toetavad liikumistegevused. Klassiruumi liikumislahenduste analüüs. Aju ja keha koostööd toetavad harjutused. Sirutuspausid, rühikust toetavad harjutused. Loovad ja mängulised väljakutsed tunni mitmekesistamiseks.


Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

Mõistab ja väärtustab liikumistegevuste olulisust klassiruumis. On omandanud mitmekesise valiku liikumisülesandeid või mängulisi loovtegevusi, millega rikastada ainetunde. Märkab ja toetab õpilase rühikusega seotut klassiruumis. On õppeprotsessis ennastjuhtiv, motiveeriv ja loov

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum, mis toetab praktilist tegevust liikumismängude läbiviimiseks.

Koolitaja kompetentsus

Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala ning koosloome laste ja noortega on kestnud juba ligi 20 aastat. Kärt juhendab tantsu - ja liikumistunde Püha Johannese Koolis, Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Emili Koolis. Kärt on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides ning täiendanud ennast kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Kärt kuulub loomingulisse kooslusesse Zuga Ühendatud Tantsijad, kes on loonud mitmeid tunnustusi pälvinud tantsulavastusi noorele publikule. 2021. aastal tunnustati Zuga pikaajalist tööd Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse poolt välja antava Hea Teatri Auhinnaga. Jarmo Karing on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala, lisaks Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse eriala magistratuuri. Jarmo on tegelenud laste ja noortega üle 20 aasta, olles Haapsalu tantsustuudio T-stuudio looja ja õpetaja. Töötab Emili Koolis liikumisõpetajane.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing