CIC0014 - Hiina kunsti visuaalne keel: sissejuhatus loodusmotiividesse ja tähendustesse

Sihtgrupp

People interested in Chinese art, the meanings and origins behind nature motifs in Chinese art; people interested in deciphering and creating specific messages through the visual language of Chinese Art.

Eesmärk

osata väärtustada Hiina kunsti sügavamalt, mõista oodusmotiivide tähendusi ja päritolu Hiina kunstis; õppida õigesti dešifreerima ja looma konkreetseid sõnumeid Hiina kunsti visuaalse keele kaudu.

Sisu

Teoreetiline: Hiina kunsti iseloomulikud tunnused; loodus Hiina kunstis; põhiteemad ja visuaalne sõnavara loodusmotiivide jaoks, mis on seotud: taimed, lilled, linnud; võtmeaspektid, mis tähendust mõjutavad.
Praktiline: kuidas luua temaatiliselt ja sümboolselt korrektne kunstiteos, mis põhineb 3 tutvustatud loodusmotiivi kategoorial.

Eeldused

Puuduvad

Õpiväljundid

tunneb ära ja kirjeldab Hiina kunsti eriomadusi, loodusmotiivide ja -sümbolitega seotud põhiteemasid ja visuaalset sõnavara, teab, kuidas tekkisid Hiina loodusmotiivid ja -sümboolika; dešifreerib õigesti ja loob kunstiteoseid, mis kasutavad dekoratiivkunsti hiina visuaalset sõnavara.

Õpikeskkond

TLU classroom

Koolitaja kompetentsus

Relevant education and experience.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee

Koolitaja