DTC0062 - Emotsioon ja tuju interaktsioonis tehnoloogiaga

Sihtgrupp

kasutajakogemuse kavandajad disaini- ja arendusmeeskondades, tooteomanikud, disainerid

Eesmärk

kujundada teadmised ja oskused sellest, kuidas kasutaja meeleolu ehk tuju ja emotsioon mõjutavad tema suhtumist interaktiivsesse tehnoloogiasse.

Sisu

Emotsiooni hindamine objektiivsete meetoditega: EDA (electrodermal activity, eng); kasutajavideol põhineva näoilmete analüüs (iMotions Affectiva tarkvara). Kasutaja poolt raporteeritud emotsioonide hindamise meetod

Eeldused

vajadus ja huvi kasutajakesksete interaktsioonidisaini meetodite rakendamiseks

Õpiväljundid

mõistab emotsiooni ja tuju rolli kasutajakogemuse hindamisel; kogub psühholoogilisi andmeid iMotion tarkvara ja Neulog andureid kasutades; tõlgendab psühhofüsioloogilisi signaale ning seostab tulemust interaktsioonidisainiga.

Õpikeskkond

Interaktsioonidisaini labor

Koolitaja kompetentsus

Koolitajal peab olema vähemalt magistrikraad, vähemalt 3-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana, vähemalt 3-aastane digivahendite kasutamise kogemus õppetöös.

Maht

16 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Mati Mõttus