LTC0172 - Mängulised suvelaagrid: kuidas kasutada mänge, et teha trenne huvitavaks, variatiivseks ja samas õpetlikuks?

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Mängud, mis on huvitavad ja lõbusad, kuid arendavad ka tähelepanu, keskendumist, reaktsiooni ning meeskonna ühtekuuluvust ja suhtlust. Iga mängu järel analüüsi- ja aruteluosa. Tegevuste käigus mängude põhimõtteid seletus ning millal ja kuidas saaks neid oma praktikas kasutada.

Mängude abil seminaris käsitletavad teemad:
• tähelepanu ja keskendumine;
• reaktsiooni arendamine;
• võistkonna ühtekuuluvus, suhtlemine ja koostöö.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teadmistepagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist; vajalik esitlustehnika olemasolu.

Koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatsioone ja töötubasid ning omab kogemust nii treenerina töös kui ka sportlasena saavusspordis.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Snezana Stoljarova