LTC0363 - Eelkooliealiste laste praktiline ujumisõpetus

Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad, ujumistreenerid (abitreener EKR 3 ja nooremtreener EKR 4).

Eesmärk

saada ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse ja ujumisviiside tehnika õpetamise põhialuste harjutusvarast.

Sisu

Eelkooliealiste laste (5-7-aastased) ujumise algõpetuse põhialuste (veega kohanemine, sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) harjutus vara. Eelkooliealiste laste (5-7-aastased) ujumisviiside (selili- ja kõhulikrool, rinnuli- ja liblikujumine) tehnika õpetamise põhialuste (jalgadetöö, kätetöö, koostöö, stardid, pöörded ja lõpetamised) harjutusvara. Harjutusvara näitlikuks õpetamiseks kasutatakse erinevaid ujumise abivahendeid.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega

Õpiväljundid

teab eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse (veega kohanemine, sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) ja ujumisviiside (selili- ja kõhulikrool, rinnuli- ja liblikujumine) tehnika õpetamise põhialuste (jalgade töö, kätetöö, koostöö, stardid, pöörded ja lõpetamised) harjutusvara.

Õpikeskkond

Veebikeskkond zoom loengu läbiviimiseks. Osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu. Arvutil vajalik toimiva kaamera ja mikrofoni olemasolu.

Koolitaja kompetentsus

Triin Rääsk on EKR 5 kutsega ujumistreener, ujumistreenerina alustas 2007, beebide - ja väikelaste ujumistreener alates 2011, kõrgem spordialane haridus TÜ 2016 (filosoofiadoktor liikumis- ja sporditeaduste alal), 2019. aastast füsioloogia lektor Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudis.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751. katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Triin Rääsk