HTC0122 - Eesti teaduskeel

Sihtgrupp

kõrgkoolide akadeemiline personal

Eesmärk

Mõista süvitsi ladusa ja täpse eestikeelse teadus- ja õppeteksti loomise põhimõtteid, teadvustada teravamaid karisid eestikeelses väljenduses (sh võõrmõjud, moelummus).

Sisu

I Sõnavara ja oskussõnad II Mõte lauseks: lauseosade selge ja täpne vormistus III Laused tekstiks: lausete ladusa ühendamise mitmekesiseid võimalusi

Eeldused

Eesti keele oskus C1 tasemel või emakeelena. Koolitusele eelneb osalejate küsitlus täpsustamaks käsitletavat ainestikku.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu
• kasutab teadlikumalt ja järjekindlamalt akadeemilises tekstis sobivat oskus- ja üldsõnavara;
• validab mõtteselguse nimel otstarbekaimat lauseehitust;
• loob läbimõeldumalt ladusat täppiskeelset teadus- ja õppeteksti;
• suunab juhendatavaid täpselt ja selgelt väljenduma.

Koolitaja kompetentsus

Doktorikraad, täiskasvanute koolituse kogemus.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja