LTC0460 - Zentangle tehnika olemus ja kasutusvõimalused

Sihtgrupp

Loovterapeudid, visuaalkunstiteraapia algkursuse läbinud, kunstiõpetajad ja teised huvilised, kes soovivad omakogemust zentangle tehnikast

Eesmärk

Saada praktiline ülevaade Zentangle tehnika klassikalisest olemusest, selle integreerimise võimalustest teiste tehnikatega ja kunstivahenditega (akvarell, kollaaž, joonistamine/ värvipliiatsid); omandada teadmised, milliseid vahendeid tehnika nõuab ja kuidas toimib kunstitehnikana.

Sisu

Ülevaade zentangle tehnika kujunemisloost, olemusest, võimalustest. Praktiline kogemus tehnikast ja selle integreerimiseset teiste kunstitehnikatega.

Eeldused

Visuaalkunstiteraapia algkursuse läbimine, loovterapeudi väljaõppe läbimine, kunstiõpetajaks õppimine, kunstiõpetajana töötamine ja/või kunstihuvi.

Õpiväljundid

teab Zentangle tehnika saamislugu ja olemust;
teab Zentangle tehnika ja teadveloleku (mindfulness) seoseid;
valib Zentangle ja seotud tehnikate jaoks sobivad kunstivahendid, teab Zentangle tehnika kasutamise peamist protsessi ja tüüpilisemaid tangleid ning klassikalisi paberiformaate;
oskab klassikalisi tangleid kasutada, teisendada ja ka ise uusi luua ning kasutada allikaid kust neid juurde otsida;
loob improvisatsiooniliselt Zentangle tehnikas kunstitöid, sh. kombineerituna teiste kunsitehnikatega (kollaaž, joonistamine, värvi- ja tindipliiatsid, akvarell).

Õpikeskkond

20-kohaline ruum, mis toetab praktilist ja iseseisvat kogemuslikku lähenemist.

Koolitaja kompetentsus

Zentangle tehnika sertifitseeritud koolitaja

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja