FKC0312 - Filmikunst: sissejuhatus valgusesse ja operaatoritöösse

Sihtgrupp

filmikunsti- ja fotograafiahuvilised, filmikunsti ja audiovisuaalse meedia erialast huvitunud

Eesmärk

omandada esmased oskused filmikunstis (operaatoritöö ja valgustus) enda professionaalse tegevuse reflekteerimiseks.

Sisu

Valgustehnika ja tarvikud, valguse paigutus, tarvikute kasutamine, tehnika ühendamine võrku. Valgusskeem, lambid, punktvalgus, projektorid, valgus- ja filmitehnika hooldamine, võtteplatsi reeglid. Chiaroscuro, eri valgusskeemid, värvi ja valguse määramine, stseenide valguse ühtlustamine. Vajalikud valgustusseadmed, valguse suhe, fotomeetrilised parameetrid. Kaadrid, kaameranurk, subjektile lähenemise viisid, kaader morfoloogilise ühikuna, montaažikaadrid, süntaktiliste elementide järjestus, kaamera liikumine (panoraam, vertikaalis, horisontaalis, ette, taha, kraana liikumine), muutuva nurgaga objektiiv, shot list. Filmireaalsuse loomine piltidega: valgus- ja värviefektid, visuaalne õhkkond, ruumilisus, kompositsioon ja võttenurk, visuaal-plastiline transformatsioon.

Eeldused

Esmased teadmised optikast, inimesele nähtavast valgusspektrist, pildist, pildi loomisest, vooluvõrkudest, valguse mõõtmisühikutest, elektriga seotud tööohutusnõuetest.

Õpiväljundid

kasutab valgus- ja kaameratehnikat (valgustehnika, valgusskeem, kaamera, objektiivid, filtrid, tarvikud); loob visuaalse kompositsiooni filmikaadris valguse ja kaamera tehniliste vahenditega; leiab loovaid lahendusi pildi optimeerimiseks; teab oma edasiõppimisvajadustest ja -võimalustest.

Õpikeskkond

Kvaliteetse valgus- ja filmitehnikaga varustatud stuudio, klassiruum ja filmimiseks erinevad keskkonnad

Koolitaja kompetentsus

MA filmikunsti, operaatori eriala

Maht

65 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja