LTC0362 - Strateegiline jätkusuutlikkuse kommunikatsioon

Sihtgrupp

Väikeettevõtted ja ümberõppevajadusega spetsialistid, kes on huvitatud jätkusuutlikkuse kommunikatsioonist.

Eesmärk

saada selgus jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni olulisuse osas tänapäeva muutuvas maailmas ja ühiskonnas; saada ülevaade valdkonna põhimõistetest ja nende kasutamise kontekstist; tutvuda praktiliste näidete abil, millised on jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni levinuimad veakohad ja silmapaistvaimad edulood; teada strateegilise kommunikatsiooni valikuid, kuidas jätkusuutlikku arengut ettevõtmistes rakendada.

Sisu

Ülevaade jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni põhimõistetest ja -mõtetest. Teema olulisus eri sihtrühmade ootuste kontekstis. Positiivsed ja negatiivsed näited Eestist ja mujalt, kuidas jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni ellu viiakse ja edukust mõõdetakse. Võime näha eri tegevusviiside eeliseid ja puudusi. Jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni rakendamise võimalused elulistes olukordades. Sihtrühmade ja kanalite kaardistamine, põhisõnumi koostamine ja kommunikatsiooni edukuse hindamine. Rohepesu.

Eeldused

vähemalt kesk- või kutseharidus

Õpiväljundid

teab jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni mõisteid ja kasutab neid oskuslikult eri kontekstides; hoomab, milles seisneb jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni olulisus tänapäeva ühiskonnas; orienteerub eri näidete hulgas, mis toovad esile jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni õnnestumisi ja ebaõnnestumisi; planeerib strateegiliselt ja viib ellu jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni oma organisatsioonis.

Õpikeskkond

Zoom/Klassiruum: küsitlus, valge tahvel, vestlusaken, emotikonid või aktiivne tagasiside, breakout rooms samas keskkonnas.

Koolitaja kompetentsus

MBA, tunnustatud valdkonna ekspert.

Maht

36 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 5647 3623

Koolitaja

Mart Soonik, Helen Sooväli-Sepping