HTC0129 - Värvid kunstis ja ajaloos

Sihtgrupp

kunstihuvilised

Eesmärk

Saada ülevaade värvidest kunstis ja ajaloos.

Sisu

Värvide ajaloolised ja sümbolilised aspektid. Lühike sissejuhatus värvide käsitlusse ajaloos ja kunstis. Värv kui sümbol. Stereotüüpidega seotud uskumused värvide kohta, värvidega
seotud hoiakud. Mõned teaduslikel uurimustel põhinevad soovitused värvide kasutuseks sotsiaalmeedias ja muudes valdkondades.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

Koolituse läbinu on saanud ülevaate värvidest kunstis ja ajaloos.

Õpikeskkond

Koolitust saab läbi viia ka veebikeskkonnas.

Koolitaja kompetentsus

Doktorikraad, erialane ettevalmistus ja täiskasvanute koolitamise kogemus.

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja