LTC0554 - Hääle kasutamine ärevushäirete leevendamiseks

Sihtgrupp

terapeudid; spetsialistid (vaimse tervise, sotsiaal-, haridus- ja noorsootöövaldkond jt), kes puutuvad erialases töös kokku ärevushäirega noorte ja täsikasvanutega ning vajavad lisateadmisi ja oskusi nende toetamiseks

Eesmärk

Õppida tundma hääleinstrumendi teraapilise kasutamise võimalusi ärevuse ja distressi oskuslikumaks juhtimiseks, omandada häälekeskseid praktilisi võtteid kõrgendatud ärevusega toimetulekuks ja ärevushäirete leevendamiseks.

Sisu

Häälekesksed praktilised harjutused ja võtted ärevust tekitavate olukordade, ärevusseisundi ja distressi juhtimiseks. Harjutuste sooritamine, mõtestamine ja refleksioon, lähtudes taustateooriatest, mis illustreeritud noorte ja täiskavanute sihtrühmaga läbiviidud klienditöö näidetega.

Eeldused

huvi omandada lisaoskusi eneseregulatsiooniks ja ärevuse juhtimiseks, et kasutada neid oma töös ja igapäevastes tegevustes

Õpiväljundid

teab hääle kasutamise võtteid ärevusega toimetulekuks, ärevushäire ja distressi leevendamiseks;
kasutab teadlikult omandatud teadmisi ja võtteid ärevuse maandamiseks ja integreerib neid eesmärgipäraselt oma töös ja igapäevastes tegevustes

Õpikeskkond

koolituseks vajalike vahenditega sisustatud õppeklass

Koolitaja kompetentsus

loovterapeut-muusikaterapeut

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja