DTC0177 - Terviseinfokäitumine

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi terviseandmete ja -informatsiooni haldamiseks ja juhtimiseks, et kasutada terviseteavet tervise edendamise ja tervishoiuga seotud otsuste vastu võtmisel või terviseharituse arendamisel.

Eesmärk

kujundada teadmisi terviseinfokäitumisest ja oskusi analüüsida terviseinfo vajadust ning erinevate sihtgruppide terviseinfokäitumist.

Sisu

Süsteemne teadmine terviseinfokäitumisest ning selle seosed terviseinfoalase digipädevuse ja tervisekäitumisega. Terviseinfokäitumine kui infokäitumise alaliik, selle seosed tervisealase kirjaoskusega ja tervisekäitumisega. Terviseinfo vajaduse, erinevate sihtgruppide terviseinfokäitumise ja terviseinfo kasutamise analüüs.

Eeldused

kuulumine sihtgruppi

Õpiväljundid

Suudab analüüsida terviseinfokäitumist ja selle seoseid terviseinfoalase digipädevusega. Analüüsib terviseinfo vajadust ja erinevate sihtgruppide terviseinfokäitumist.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Sirje Virkus, Elviine Uverskaja, Marianne Paimre

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
06.02.2024 - 21.05.2024 Terviseinfokäitumine ("Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine " koolituse moodul) Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis