LTC0046 - Eelkooliealiste laste mänguline jalgpalli õpetus

Sihtgrupp

eelkooliealiste lastega töötavad liikumisõpetajad, eelkooli ja kooli õpetajad, huviringide juhendajad, lapsevanemad ja teemast huvitatud lastega töötavad spetsialistid.

Eesmärk

täiendada teadmisi eelkooliealiste laste algõpetusest jalgpalli õpetamisel koos sooovitusliku mängulise harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid liikumistundide läbiviimiseks kasutades palli.

Sisu

Jalgpalli tunni organiseerimise ja läbi viimise võimalused koolieelses lasteasutuses. 5 – 7 aastaste laste jalgpalli oskuste kirjeldamine ning praktiseerimine. Lapse individuaalne areng läbi grupiharjutuste, lastevanemate kaasamine, fantaasiajalgpall. Tuginetakse üleüldised EJL jalgpalli õpetamise headele tavdeled (rõõm tegemisest, rõõm mängimisest). Koolitus keskendub mängulisusele ja aktiivsele tegevusele. Tegeletakse üldkehaliste tegevustega ja proovitakse lahendada erinevaid ülesandeid mis ei pruugi alati seotud olla jalgpalliga.

Eeldused

Õpiväljundid

teab ja oskab eelkooliealiste laste jalgpalli käsitlemise algõppe põhialuseid ja omab praktilist mängulist harjutusvara.

Õpikeskkond

Teoreetiline õpe viiakse läbi 30-kohalises loenguruumis, lisaks kasutatakse sisesaali praktiliseks tegevuseks.

Koolitaja kompetentsus

omab teoreetilist ja praktilist ettevalmistust jalgpalli tehnika õpetamisel ja harjutusvara läbiviimisel.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Urmas Kirs