HKC0104 - Digitaalne fotokollaaž Affinity Photo tarkvaraga

Sihtgrupp

fotokollaaži töövõtetest huvitunud.

Eesmärk

saada teadlikuks digitaalsetest kollaažitehnikatest ning osata iseseisvalt Affinity Photo tarkvara abil digitaalseid kujutisi lõigata ja omavahel kombineerida.

Sisu

Digitaalse fotokollaaži töövõtteid. Digitaalse kollaaži põhialused. Kollaaži jaoks materjalide leidmine (kujutiste kvaliteet, pildipangad, autoriõigused). Mittelõhkuvad lõiketehnikad (maskide kasutamine). Vektor- ja rastergraafika kombineerimine. Särituste, valguste, koloriitide ühtlustamine. Filtrid, värviefektid ja kihi sulatuslaadid fotokollaažis. Digitaalsed pintslid jt joonistusvahendid. Topeltsärituse efekt. Faili salvestamine ja eksportimine.

Eeldused

Varasem kokkupuude fototöötluse tarkvaraga (nt Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo jt).

Õpiväljundid

oskab iseseisvalt kasutada digitaalseid fotokollaažitehnikaid Affinity Photo tarkvara abil illustratsioonide ja reklaampiltide loomiseks.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Iseseisvate tööde sooritamiseks on iga loengu järel võimaldatud arvutiklassi ja Affinity Photo tarkvara kasutamine praktikumi vormis.

Koolitaja kompetentsus

Valdkonna-alane kõrgharidus. Töökogemus arvutigraafika ja fototöötluse vallas vähemalt 10 aastat; täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Laura Hein