LTC0230 - Ajajuhtimine

Sihtgrupp

eri taseme juhid ja spetsialistid, kelle töös on pikema perspektiiviga ülesandeid ja kiiret otsustamist vajavaid küsimusi, teemade vahel tuleb kiiresti ümber orienteeruda; täiskasvanud, kes soovivad ennast ja oma aega paremini juhtida ja selle kaudu oma igapäevaseid tulemusi parandada

Eesmärk

saada teada, kuidas oma ajakasutust mõtestada ja õppida seda muutma

Sisu

Ajajuhtimise mõiste seostub eelkõige efektiivsusega - kuidas olla varasemast tootlikum vähema kuluga. Abiks on hulk läbiproovitud võtteid ja soovitusi (kahe-minuti-soovitus, Pareto printsiip, eesmärgistamise ja prioritiseerimise mudelid), mida saab ühendada samasse ajahaldamise süsteemi.
Efektiivsuse suurendamise võtetele lisaks tuleb kasuks iseenda ajajuhtimise eelduste tundmine: ajaperspektiivide tasakaal, ajahorisondi ulatus, ajakäsituse eelistus, kronotüübi eelistus. Ülevaade efektiivsuse suurendamise võtetest ja oma isiklikest ajajuhtimise eeldustest.

Eeldused

Huvitatud süsteemsete teadmiste kujunemiseks tänapäevastest organisatsiooni-teooriatest, meetoditest ja rakendustest.

Õpiväljundid

mõtestab oma ajakasutust ning oskab seda vajadusel muuta.

Õpikeskkond

30-kohaline ruum, kus saab teha ka rühmatööd

Koolitaja kompetentsus

erialane kõrgharidust ja 35 a koolitajakogemust.

Maht

9 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Arno Baltin