LTC0506 - Väikelaste mänguline ujumisõpetus

Sihtgrupp

lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad, ujumistreenerid (EKR 3, EKR 4 ja EKR 5).

Eesmärk

saada ülevaade väikelaste ujumise algõpetuse teoreetilistest põhialustest koos mängulise harjutusvaraga ujumistundide läbiviimiseks.

Sisu

Väikelaste (2-4-aastased) ujumise algõpetuse põhialused (veega kohanemine, vee alla sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) koos mängulise harjutusvaraga. Kuidas väikelaste ujumise algõpetuse tunde läbi viia (ujumise kasulikkus, turvalisuse tagamine ujumistundides, treeneri ja lapsevanema rollid ujumistundides, ujumistundide ülesehitus).

Eeldused

kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega

Õpiväljundid

teab väikelaste ujumise algõpetuse põhialuseid (veega kohanemine, vee alla sukeldumine, vee peal hõljumine, vee peal libisemine ja vees edasi liikumine) koos mängulise harjutusvaraga ning teab teoreetiliselt, kuidas väikelaste ujumise algõpetuse tunde läbi viia.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline ruum loengu läbiviimiseks.

Koolitaja kompetentsus

Triin Rääsk omab ujumistreener EKR 5 kutset, ujumistreeneri kogemus aastast 2007, beebide - ja väikelaste ujumistreeneri kogemus aastast 2011, kõrgem spordialane hairdus TÜ 2016 (Filosoofiadoktor-liikumis- ja sporditeadused), 2019 aastast Tallinna Ülikooli füsioloogia lektor (loodus- ja terviseteaduste instituut).

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 6409443

Koolitaja

Triin Rääsk