LTC0400 - Positiivne organisatsioon: juhtimine, suhted ja motivatsioon

Sihtgrupp

õpetajad, treenerid, keskastmejuhid ja väikeettevõtete tegevjuhid, juhatuse liikmed, kellel on oma meeskond ja kes soovivad arendada oma juhioskusi, mitmete erialade spetsialistid, ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ja positiivse psühholoogia vastu huvi tundvad inimesed jt, kes on huvitatud enesetäiendamisest vaimse tervise valdkonnas.

Eesmärk

Saada ülevaade positiivse organisatsiooni mõjujõust inimese arengut toetava organisatsioonikultuuri kohta

Sisu

Positiivne organisatsioon ja juhtimine. Suhted positiivses organisatsioonis. Pühendumine ja motivatsioon positiivses organisatsioonis

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teab tänapäeva psühholoogia teoreetilistest alustest ja praktilistest võtetest probleemidest ülesaamisel.

Õpikeskkond

Veebikeskkond zoom

Koolitaja kompetentsus

Koolitaja Aleksander Pulver (PhD psühholoogias) on töötanud 40 aastat Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia, organisatsioonipsühholoogia ja psühhomeetria valdkondi teoreetilisel ja praktilisel tasemel. Lugenud erialaseid kursusi BA, MA ja PhD tasemel. Viinud läbi üle 30 aasta täiendkoolituskursi (sh suhtlemistreeninguid, psühhoteraapilisi gruppe) stressiga toimetuleku, mitteverbaalse suhtlemise, isiksusepsühholoogia, emotsionaalsete suhete ja emotsioonide regulatsiooni alal (mahuga 4 kuni 60 tundi).
Koolitaja Ruth Shimmo on lõpetanud Tartu Ülikooli keemia erialal ja saanud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta on olnud järeldoktorantuuris Helsingi ja Berni ülikoolis. Viimased 10 aastat on ta tööalaseks väljakutseks olnud akadeemiliste üksuste juhtimine ja erialade lõimimine. Juhtimisalased väljakutsed on toonud kaasa huvi psühholoogiliste seaduspärasuste.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aleksander Pulver, Ruth Shimmo