TSC0022 - Korvpallitreeneri IV taseme erialane ettevalmistus

Sihtgrupp

Treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud abitreeneri (EKR tase 3) korvpallitreeneri koolituse ja/või omavad abitreeneri kutsekvalifikatsiooni korvpallis.

Eesmärk

korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks ja õpetamiseks kujundada eriala teadmisi ja oskusi ning arendada analüüsi oskust korvpallurite kehalise ettevalmistuse, individuaalse, grupilise, võistkondlik ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtete ja taktika osas.

Sisu

Korvpalluri individuaalne, grupiline ja võistkondlik tegutsemine ründe- (kiir-,varajane ja positsiooniline rünnak) ja kaitsemängus (mees-mees, maa-ala, segakaitse formatsioonid, pressing). Tutvumine erinevate koolkondade mängufilosoofiaga. Mängude jälgimine ja analüüs. Hooaja planeerimine ja ülesehitus. Korvpalluri ÜKE arendamise põhimõtted. Individuaalsete tehniliste oskuste täiustamine ja nende õpetamise metoodika. Võistkondlik ründe- ja kaitsemäng. Võistlusmääruste tõlgendused noorte korvpallis.

Eeldused

töötamine treenerina

Õpiväljundid

On valmistunud teoreetiliselt ja praktiliselt korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) eksami sooritamiseks. Oskab sooritada ja õpetada korvpalli keerulisemaid tehnikaelemente, arendada kehalisi võimeid arvestades ealisi iseärasusi, orienteeruda võistkonna ründe- ja kaitsemängu erinevates formatsioonides, läbi viia treeningtundi täies mahus, planeerida võistkonna hooaega.

Õpikeskkond

sportmängude saal

Koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert ja õppejõud

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, kersti.sirel@tlu.ee

Koolitaja

Kersti Sirel