HKC0198 - Komposiitkivist toodete valmistamine

Sihtgrupp

teemast huvitatud täiskasvanud, käsitööõpetajad

Eesmärk

saada võimalus komposiitkivist valmistatava toote tehnoloogiate tundmaõppimiseks ja komposiitkivist toodete valmistamiseks.

Sisu

Mis on komposiitkivi? Komposiitkivi omadused ja kasutamisvõimalused. Ideed ja oskused komposiitkivi kasutamiseks.

Eeldused

Puuduvad

Õpiväljundid

Koolituse läbinu on tutvunud komposiitkivi kasutamise võimalustega ja valmistanud endale kaks komposiitkivist toodet.

Õpikeskkond

Metallitöö labor. Juurdepääs arvutitele vajalike jooniste tegemiseks.

Koolitaja kompetentsus

Komposiitkivist toodete valmistamise kogemus.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Marge Lillo