FKC0307 - Digiturunduse rakendamine

Sihtgrupp

e-kaubanduses tegutsevad spetsialistid; e-turunduse spetsialistid ja juhid

Eesmärk

omandada e-turunduse oskused digikanalites toimetamiseks, tutvuda käsitluste, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistete ja -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.

Sisu

E-turundus digikanalites. Teoreetilised lähenemised digiturundusele. Digireklaami spetsiifika ja tulemuste mõõtmine. Digitaalne transformatsioon. Veebilehe osatähtsus digiturunduses. Veebilehe komponendid ja ülesehitus. On-site ja off-site spetsiifika SEO tööriistad. Turundussõnumite koostamine digireklaamis. PPC kampaaniate loomise tööriistad. FB Pixel. Kampaania tulemuste tõlgendamine, kommunikeerimine. Video kasutamine. Influencer kampaaniate tähtsus ja loogikad

Eeldused

vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel

Õpiväljundid

teab digiturunduse kanaleid, eristab neid ja võrdleb traditsiooniliste kanalitega; koostab digiturunduse strateegia; saab aru veebilehe kasutaja teekonnast, analüüsib seda ja teeb parendusettepanekuid (UX, UI); tunneb veebilehe analüüsimise tööriistu (Google Analytics, Tag Manager, MouseFlow); analüüsib kodulehte ja teeb parendusettepanekuid; teab SEO põhitõdedesid ja loob märksõnaanalüüsil põhinevat ON-site SEOd toetavat veebilehe sisu; tunneb PPC ja teisi sotsiaalmeedia kampaaniate loomise tööriistu; loob digikampaania, monitoorib ja optimeerib seda.

Õpikeskkond

auditoorium tänapäevase esitlustehnikaga

Koolitaja kompetentsus

valdkonna tundmine vähemalt MA tasemel

Maht

39 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
14.05.2024 - 23.05.2024 Digiturunduse rakendamine Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikooli Mare maja