AYC0377 - Täiskasvanud õppijat toetava e-kursuse disain

Sihtgrupp

koolitajad organisatsioonis, sisekoolitajad, koolitusjuhid, arendusjuhid, õppejõud, haridustehnoloogid, haridustöötajad

Eesmärk

õppida iseseisvalt disainima ja välja töötama täiskasvanud õppijat kaasava e-õppe kursuse õppimist toetavaid põhimõtteid ja tehnikaid rakendades.

Sisu

E-õppes osalevate täiskasvanud õppijate vajaduste ja piirangute mõistmine. Õppijakeskse lähenemise olulisus e-kursuse kujundamisel. Iseseisva õppimise ja õppija autonoomia toetamine. Õppedisaini põhimõtted: õppesisu kavandamine sihtgrupi vajadustest lähtuvalt. Parimad praktikad e-õppe disainimiseks. UDL põhimõtted e-kursuse sisu disainimisel. Interaktiivsete tegevuste disainimine aktiivse õppimise toetamiseks. Sobilikud hindamismeetodid e-õppes

Eeldused

algteadmised andragoogikast, arvuti kasutamise oskus kesktasemel

Õpiväljundid

disainib ja konstrueerib iseseisvalt täiskasvanud õppijat kaasava e-kursuse, rakendab õppimist toetavaid põhimõtteid ja tehnikaid

Koolitaja kompetentsus

Veronika Tuul, MA, MSc; andragoogika ja haridustehnoloogia magister. Täiskavasnute koolitaja, tase 7.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Veronika Tuul, MA, MSc