LTC0160 - Alaseljavalu - põhjused ja võimalikud lahendused

Sihtgrupp

spordiga alustavad ja sportivad inimesed, treenerid, füsioterapeudid, perearstid ja -õed, lapsevanemad jt

Eesmärk

täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest.

Sisu

Käsitletakse uuemaid uuringuid valuravi teemadel ning kuidas patsient ise kuiterapeut võiks alaseljavaludele innovatiivsemalt läheneda.

Eeldused

Osaleja on huvitatud tervisespordist.

Õpiväljundid

teab tervisespordiga tegelemiseks vajaminevaid algtõdesid.

Õpikeskkond

Teoreetiline ja praktiline näitlik õpe viiakse läbi 100-kohalises loenguruumis.

Koolitaja kompetentsus

Katre Lust-Mardna Füsioteraapia Kliiniku füsioterapeut, üks juhte ja koolitaja, omades erialast magistrikraadi Tartu Ülikoolist. Lisaks tööle peamiselt ortopeediliste probleemidega patsientidega, on Katre suureks huvigrupiks istuva töö tegijad, nende liikuma saamine ja passiivsetest asenditest tingitud vaevuste vältimine.

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Katre Lust-Mardna