FKC0314 - Montaažiteooria ja selle rakendamine mängufilmi montaažis

Sihtgrupp

erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes soovivad arendada või kaasajastada audiovisuaalse meedia järeltootmise oskusi

Eesmärk

Omandada või kaasajastada teadmisi audiovisuaalse teose montaaži teooriast ja rakendamisest eri programmide kasutamisel.

Sisu

Lõige, filmi osad, kaadri suurused ja kuidas neid kasutada, klassifitseerimine inimeste arvu järgi kaadris, "mise-en-scene" (floorplan), dialoogi montaaž, 180 kraadi reegel, shot match. Lõigete tüübid, 30 kraadi reegel, järjepidevuse reegel, "double cut", kaadrisagedus. Kuleshovi efekt, Kuleshovi geograafiline eksperiment, montaaž liikumisel, montaaž liikumise järgi, kaadri kuvasuhe, resolutsioon. Lineaarne ja mittelineaarne montaaž, paralleelmontaaž, ristmontaaž, "Kleepuv" tähelepanu (Telegraphing), L and J cuts, Jump cut, match cut. Montaaži tasemed, kaadrisisene montaaž, stseeni emotsionaalne kurv, kaadri suuruste vahetamise meetod, kaadrite suuruste säästmine, silmajoone sobitus (eye-line match), stseeni kolm küsimust, assotsiatiivne montaaž. Plaani pikkus, üldplaanile üleminek (Got in - Stay in), stseeni kuus küsimust, peategelane, montaaž kompositsiooni järgi, montaaž kontrasti järgi, flashback / flashforward, vaatenurk, heli roll montaažis, split screen, tempo ja rütm. Montaažiprojekti loomine ja struktuuri põhimõtted, mõju vaatajale; töö heliga; dialoogide montaaž; duublite valimine, Master-plaan; erinevate stseenide montaaž (jälitamine, action, komöödia); töö heliga.

Eeldused

Arvutikasutusoskus vähemalt keskmisel tasemel, eelnev kogemus või huvi audiovisuaalsete teoste järeltöötlemise vastu.

Õpiväljundid

mõistab montaažiteooria põhimõtteid ja kasutab neid teadmisi audiovisuaalse teose post-produktsioonis eesmärgipäraselt, monteerib erinevat liiki stseene.

Koolitaja kompetentsus

Valdkonna ekspert, filmikunsti BA montaaži erialal, montaažirežissöör ja värvimääraja.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja