DTC0181 - Avatud teadus ja teadusandmete poliitika

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides (nt teadus- ja arendusasutustes) töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadusandmete haldamiseks majanduse, tööstuse, tervishoiu, põllumajanduse, kultuuri, hariduse jm valdkondades.

Eesmärk

kujundada teadmised ja oskused avatud teaduse väljakutsetest ja praktikatest ning teadusandmete poliitikatest.

Sisu

Avatud teadus ja andmete jagamine. Miks on teadlaste jaoks oluline uurimisandmeid jagada. Andmete jagamise ühised eesmärgid, sealhulgas institutsionaalsed, rahastaja ja ajakirjade poliitikad ning viisid, kuidas andmete jagamise nõuded mõjutavad otseselt uurijaid. Avatud teaduse väljakutsed ja praktikad ning mõju uurimistööle, ühiskonnale ja teadlasele ning teadusavastustele, innovatsioonile ja sotsiaalsele edenemisele. Kuidas tagada uurija jaoks kehtivate andmepoliitikate järgimine?

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

omab laialdast arusaama avatud teaduse väljakutsetest, praktikatest ja mõjust uurimistööle, ühiskonnale ja uurijale; tunneb teadusandmetega seotud poliitikaid Eestis, Euroopas ja mujal maailmas.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Sirje Virkus, Sigrid Mandre