LTC0411 - Kunstiteraapia vaimse heaolu toetamiseks

Sihtgrupp

Kunstiteraapiast huvitatud, kes soovivad tutvuda kunstiteraapia olemusega; kunstiteraapiliste meetodite, vahendite ja tehnikate kaudu avastada iseenda tugevusi ning ressursse; kasutada loomingulisi tegevusi lõõgastumiseks, igapäevaelu pingete maandamiseks ning vaimse heaolu toetamiseks. Suletud grupp komplekteeritakse koolituse alguses.

Eesmärk

osata kunstiteraapiliste tegevustega heaolu toetada; tutvuda kunstiteraapia olemuse, meetodite, materjalide ja tehnikatega.

Sisu

Grupimeetodil kunstiteraapiliste tegevuste võimaluste ja variatiivsuse kogemine. Töö kunstiteraapia eri materjalide ja tehnikatega (pliiatsi ja söejoonistused; akvarelli, guaši ja akrüüli maalid, kollaažitehnika, kujutlusmatkad, karbid, sketchbook, mixed-media tehnika, jm). Kunstiteraapilised protsessid, kus rakendatakse kunstiteraapia eri meetodeid (perekunstiteraapia meetod, mandala meetod, ekspressiivne/retseptiivne meetod, teadveloleku tehnikate ja kunstiteraapia kombinatsioon, jne). Grupiliikmete vajadustest ja soovidest lähtuvad grupiseansside teemad

Eeldused

Vajalik on huvi ja valmidus panustada grupiprotsessi (kohalolek ja valmisolek kogeda uusi väljakutseid, teistega arvestamine, loomingulises protsessis kogetu ja loodu jagamise julgus, konfidentsiaalsuse reeglitega arvestamine).

Õpiväljundid

Teab kunstiteraapia olemusest ja toimest; omab omakogemust erinevate kunstiteraapia meetodite, tehnikate, vahendite võimalustest ja piirangutest; teab ja on kogenud, kuidas kasutada kunstiteraapilisi tegevusi iseenda vaimse heaolu toetamiseks; analüüsib iseenda tugevusi ja väljakutseid vaimse heaolu toetamisel.

Õpikeskkond

20-kohaline ruum, mis toetab grupimeetodi rakendamist või veebikeskkond (Moodle, Zoom)

Koolitaja kompetentsus

pere- ja kunstiterapeut (kutsetunnistus tase 7), superviisor, visuaalkunstiteraapia lektor

Maht

60 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja