AYC0369 - Ruumikäitumine organisatsioonis: kontoriruum

Sihtgrupp

organisatsiooni juhid ja töötajad: tippjuhid, personalijuhid, büroojuhid, töötervishoiuspetsialistid, disainerid, ruumikujundajad, sisearhitektid

Eesmärk

Saada ülevaade ümbritseva füüsilise keskkonna mõjust töötajate produktiivsusele, pühendumisele ja rahulolule.

Sisu

Töökeskkonna omaduste olulisus töötaja produktiivsusele. Keskkonna otsene ja sümboolne mõju. Paigakiindumus. Territoriaalsus. Personaliseerimine. Privaatsus. Tauststimulatsiooni mõju tööpaiga eelistustele. Kontori planeeringute eri tüübid: plussid ja miinused. Kaugtöö osakaal

Eeldused

Huvi, kuidas organisatsiooni ja kontori füüsiline töökeskkond mõjutab töötajate produktiivsust.

Õpiväljundid

teab füüsilise keskkonna mõjust töötajate käitumisele ja organisatsioonile ning tööle pühendumisele, oskab kohandada tööruumi töötajat toetavaks.

Koolitaja kompetentsus

Kadi Liik, MSc, Tallinna Ülikooli organisatsioonipsühholoogia lektor

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Kadi Liik,Tallinna Ülikooli organisatsioonipsühholoogia lektor