LTC0430 - Orienteerumisradade planeerimine õppetegevuses vabavaraga Purple Pen ja alternatiivsete orienteerumiskaartide kasutusvõimalused

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, rühmaõpetajad, klassi- ja aineõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, lastetreeninguid läbiviivad treenerid

Eesmärk

saada ülevaade orienteerumisradade planeerimise vabavaralisest programmist “Purple Pen”; õppida tegema alternatiivseid orienteerumiskaarte olemasolevast infost lähtuvalt.

Sisu

Ülevaade orienteerumiseradade planeerimise vabavaralisest programmist “Purple Pen”. Võistluste lisamine (avamine), erinevate orienteerumisradadae planeerimine, kontrollpunktide legendid, kaardile teksti lisamine, kaardifaili eksportimine printimiseks, IOF-XML rajakirjelduse fail tegemine.

Eeldused

Elementaarne arvuti kasutamise oskus (oskab luua, avada faile, oskab kopeerida-kleepida, teha ekraanilõiget). Kursusel osaleja peab omama isiklikku arvutit. Eeltööna tuleb arvutisse laadida veebilehelt http://purplepen.golde.org/ Purple Pen programm. Seda saab teha vajutades nupule Download ning seejärel täita tavapäraseid installeerimise käske, mille järel on tarkvara arvutisse installeeritud. Installeerimisel on võimalik valida ka eesti keel.

Õpiväljundid

teab ja oskab programmi abil orienteerumiskaardile (skeemile, plaanile) luua erinevaid orienteerumisradu.

Õpikeskkond

30 õppijale kohandatud klassiruum, mis toetab sülearvutitega tööd.

Koolitaja kompetentsus

Raili Rooba- Tapa Gümnaasiumi õppe- ja hariduthenoloog, Rakvere Orienteerumisklubi orienteerumistreener.
Piibe Tammemäe – Audentese erakooli kehalise kasvatuse õpetaja, Audentese Spordiklubi/SK100 orienteerumistreener

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Raili Rooba, Piibe Tammemäe